Monday, November 30, 2009

ประวัติ วันคริสมาต 25 ธันวาคม 2552กษัตริย์สามพระองค์เสด็จเยี่ยมพระเยซูภายหลังจากคืนที่ 12 ของวันประสูติ

วันคริสมาตปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2552
ประวัติ วันคริสต์มาส ( Christmas Day หรือ X's Mas) คือวันที่พระเยซูเจ้าทรงประสูติ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศาสดา ของศาสนาคริศต์ ที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อกันว่า ตรงกับ วันที่ 25 ธค. ของทุกปี

ทุกวันนี้ของทุกปีจะเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวคริสต์และปัจจุบันเทศกาลนี้แพร่หลายไปทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยที่เป้นเมืองพุทธ ก้ยังแอบฉลอง วันคริสมาต กับเขาด้วย ทุกปีเช่นกัน

No comments:

Post a Comment

วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2552 Headline Animator